BESTUUR

Coen de Jager            06-15892572
Oprichter en leiding gevende

Kephas de Jager         06-46241133
Leerkracht

Hanneke de Wilde     06-24893492
Administratie

(zowel Coen als Hanneke zijn aanspreekpunt/contactpersoon)