Clubgeschiedenis

Onze clubgeschiedenis

Auteur: Coen de Jager (Voorzitter) Na het behalen van de zwarte band, heb ik altijd de ambitie gehad een eigen vereniging op te richten. Samen met mijn vrienden Ronald van Vliet en Hanneke de Wilde zijn wij in het jaar 2000 een dochter afdeling van de judo vereniging Shi Sei geworden. Met veel adviezen en begeleiding van de judo vereniging Shi Sei zijn wij het eerste jaar druk bezig geweest om reclame te maken en leden te werven. Ondanks ons enthousiasme ( lees kinderen, ouders en leraren ) bleef de groei van het aantal leden achterwege. Dit tot onze grote verbazing, want wij hebben altijd in de wijk Laakkwartier geloofd; veel scholen, dus veel kinderen.
Onze financiële afhankelijkheid naar de vereniging belemmerde ons tot verdere ontwikkeling. In september 2007 besloten wij na veel beraad de gok te nemen om naar een notaris te gaan en ons in te schrijven bij de Kamer van Koophandel als judovereniging SHIN HAJIMERU. In dat jaar verliet Ronald van Vliet de vereniging en verwelkomden wij Kephas de Jager als bestuurslid en judoleraar. In januari 2008 zijn wij door de Judo Bond Nederland erkend als een officiële judovereniging. Door een goede samenwerking met Marco Broeckhuijsen, werkzaam bij de gemeente Den Haag, heeft de vereniging een positieve impuls gekregen dat tot een ledenuitbreiding van ruim 35 % leidde.
Op dit moment wordt er op 6 verschillende locaties judo aangeboden. Onze inbreng wordt op de Eerste Nederlandse Buitenschool (Scheveningen ) in het bijzonder op prijs gesteld. Daarnaast hebben we in samenwerking met M. Romers een jaarplan, waarin exact omschreven staat op welke wijze de lessen verzorgd worden. Ook door een grote behoefte aan peuterjudo (2/4 jaar) en kleuterjudo ( 4/5 jaar ) is er voor deze doelgroep een speciaal ontwikkeld programma geschreven. Judo en/of zelfverdediging technieken voor volwassene ( vrouwen ) is een idee dat we verder willen ontwikkelen. In 2008 zijn we gestart met vader - kind judo, dit in samenwerking met stichting vadercentrum Laakkwartier Ook hebben we al jaren stagiaires van Mondriaan Sport & Bewegen ter assistentie. Tevens kregen we de hulp van Kyrian de Jager, die onze website ontwikkelde en onderhoudt. www.Shinhajimeru.nl en www.facebook.com/shinhajimeru  

Visie en doelstelling van de vereniging:

Niet voor niets sturen artsen en onderwijzers kinderen met astma, motorische stoornissen, autistische kenmerken, A.D.H.D. en kinderen met te weinig zelfvertrouwen naar onze judolessen. Judo is bij uitstek geschikt voor al deze problemen. Onze judovereniging biedt veel begeleiding aan de jonge judoka’s. De lessen worden verzorgd door 3 ervaren leraren en 2 assistenten. Veel aandacht geven is alleen mogelijk door de groepen bewust klein te houden, maximaal 20 leerlingen, zodat erg gemakkelijk gedifferentieerd kan worden. Hierdoor krijgt ieder kind optimale aandacht, wat kan leiden tot het behalen van persoonlijk succes. De sociale vaardigheden onderling en het judo op zich staat bij ons centraal, ook de samenwerking tussen ouders, scholen, sponsors en verenigingen is van essentieel belang. Ons doel is dan ook de jeugd te interesseren voor sport, vooral voor judo. Onze judovereniging levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de sociale integratie binnen de Multi culturele samenleving in Den Haag. Ook ouders die financieel niet draagkrachtig zijn, komen wij tegemoet met de Ooievaarspas”.

Voor de jeugd organiseren wij veel activiteiten te weten:

Kinderen kunnen naar judo toernooien. Twee maal per jaar nemen wij officiële judo examens af. Op de z.g.n. “vriendjesdagen”, mogen zij een vriendje of vriendinnetje meenemen. Organiseren van een “familiedag” tbv. het judo weekend. Organiseren van een judo weekend. Traktatie van koekje/drinken na iedere les. Ouders mogen kijken bij de laatste les voor de herfst-, de kerst-, de voorjaars-, de mei- de pinkster- en de zomervakantie. Gratis proefles.